Valla til rehab

LO-leder Gerd-Liv Valla reiste tirsdag på et tre uker langt opphold til varmere strøk.