Kritikk for manglende korrupsjonsrutiner

Riksrevisjonen mener at Utenriksdepartementet ikke har gode nok rutiner for å avsløre misbruk og underslag av bistandsmidler.