Rekordmange tek seinabort

I fjor vart det utført 616 seinabortar i Noreg. 96 prosent av dei som søkte fekk den innvilga.