Skeptisk til Karitas superklinikk

Landsforeningen for barnevernsbarn er skeptisk til den nye barnevernsmodellen MultifunC, som Bergen ungdomssenter er bygget på.