Benekter hemmelig norsk Tibet-mekling

Den tibetanske eksilregjeringen benekter at Norge skal ha hatt hemmelige samtaler med Dalai Lama og Kina.