- Særdeles skuffende

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken hudfletter klimaavtalen i København, og mener den er tilnærmet verdiløs.