Osloboere unngår innvandrerstrøk

Nesten halve Oslos befolkning vil kanskje eller helt sikkert flytte fra områder med høy andel minoritetsbefolkning. Skepsisen er størst i vest, viser en ny undersøkelse.