Få valgte fastrente i Lånekassen

Til tross for rekordlav rente, var det få låntakere som valgte å binde renten i Lånekassen.