Kirken gir stemmerett til unge

Kirken gjør det nå mulig for ungdom som fyller 15 år i valgåret å stemme ved valget til bispedømmerådene og menighetsrådene denne høsten.