Største børsoppgang på 20 år for Oslo Børs

Selskapene på Oslo Børs har de siste tre månedene i år steget med 36 prosent.