Tak på kjøpesenter kollapset

Taket på inngangspartiet på Holmensenteret i Asker raste sammen i formiddag.