Avgraderingen skjer etter at Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Politiets sikkerhetstjeneste har lyttet seg gjennom flere hundre timer med opptak fra den lukkede delen av straffesaken mot Treholt i 1985.

Treholt ønsker full åpenhet

Konklusjonen er at graderingen oppheves.

— Dette betyr at alt fra den hemmelige delen av Treholt-saken som var knyttet til vårt forhold til fremmede makter, nå kommer til å bli frigjort. Det er et unntak for to vitner der dørene ble lukket av hensyn til privatlivets fred, sier statsadvokat Lasse Qvigstad til NTB.

Treholt sier han ønsker at samtlige lydbåndopptak og notater som er gjort under rettssaken, blir frigjort i sin helhet.

— Full åpenhet vil tjene min sak. Det at statsadvokaten velger å fortsatt hemmeligholde opptakene fra to vitner, vil holde liv i spekulasjonene om hva myndighetene ikke ønsker skal komme fram i denne saken, sier Treholt til NTB. Han mener at også notatene fra observasjonsmappen må offentliggjøres.

Ingen fare for rikets sikkerhet

Treholts advokat Harald Stabell mener avgraderingen av Treholt-opptakene skulle vært gjort for lenge siden.

— På vegne av Treholt er jeg meget tilfreds med at det endelig har skjedd en avgradering av disse dokumentene, sier Stabell til NTB, men legger til at dette kunne ha skjedd tidligere.

— Ingenting i de dokumentene kan på noen som helst måte berøre rikets sikkerhet eller være et problem for staten. At det har gått så lang tid, er uforståelig for oss og for veldig mange andre, sier Stabell.

Stanghelle tror alt blir frigitt

Redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle sier til NTB at han er enig med Stabell i at det ikke er noen grunn til å fortsatt hemmeligholde disse opptakene.

— Nedgraderingsprosessen har tatt kort tid, men det er trist at det har tatt så lang tid før man er kommet dit man er nå. Disse opptakene vil være med på å gi et unikt tidsbilde og være viktig for norske historikere og for journalister som har fulgt saken siden den kom opp i 1985, sier han og forventer at også de to siste lydbåndopptakene vil bli frigjort etter en ny runde i retten.

Det er totalt 263 kassettene med til sammen 175 timers lyd fra rettssaken som nå blir frigjort.

I fjor sommer fikk norsk presse innsyn i lydbåndene fra den åpne delen av rettssaken mot Treholt.

Disse lydbåndene ble frigitt etter krav fra NRK, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og 15 norske redaksjoner.

Ingen skandaler i opptakene

Statsadvokat Qvigstad sier at påtalemyndigheten er tilfreds med sakens utgang.

— Jeg tror ikke det finnes noen skandaler eller nyheter i dette materialet. Men det er viktig å huske at det som ble hemmelig den gang, nå måtte vurderes opp mot dagens situasjon, sier han.

Arne Treholt var byråsjef i Utenriksdepartementet da han i 1985 ble pågrepet og dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

Hans forsøk på å få saken gjenopptatt, er to ganger blitt avvist.

Treholt ble benådet og løslatt i 1992 av helsemessige grunner, etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.