Representanter for Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har forhandlet bak lukkede dører om hvordan Politi-Norge skal se ut i fremtiden. Hvor mange distrikt? Hvor skal grensene går? Lite er lekket ut så langt. Men mye tyder på at de lander på en modell med 11— 12 politidistrikt, dobbelt så mange som politidirektøren ville ha i sin analyse. Regjeringens andre støtteparti, KrF, er ikke med i forhandlingene. De ønsker å beholde like mange politidistrikt som vi har fylker, altså 19.

Begynner å haste

Snart halvannet år har gått siden regjeringens forslag til politireform skulle legges frem. Nå begynner det å haste, og justispolitikerne i Stortinget har lagt press på seg. De jobber for en avtale som justisminister Anders Anundsen kan ha i ryggen nå han legger frem sin proposisjon. Det kan tidliges skje om to uker.

Årsaken er altså at justiskomiteen i dag går på flyet til USA, og deretter Canada. De skal blant annet studere våpenbruk og beredskap. Det sømmer seg derfor dårlig politisk å legge frem en reform når politikerne som skal behandle den ikke er i landet.

Dørum i kulissene

Det er Venstre som skal sikre regjeringen flertall i Stortinget. Høyst uvanlig forhandler regjeringen ferdig et flertall før de kommer til Stortinget. Erfaringen fra statsbudsjettet i høst er en av forklaringene på denne nye måten å jobbe på. Rogaland-representanten Iselin Nybø forhandler på vegne av Venstre. Hun sitter i Stortingets kirke,-utdannings og forskningskomité, men hun er jurist av yrke. Hun opererer ikke i et vakuum. Den tidligere justisminister Odd Einar Dørum er stadig observert i Stortinget de siste ukene Han er en viktig premissleverandør for Venstre i forhandlingene.

To eller tre i vest

Mye tyder på at de store fylkene i nord blir egne politidistrikt. På Vestlandet kan Sogn og Fjordane og Hordaland bli ett, men også Rogaland/Hordaland som ett distrikt har vært nevnt. Et annet stridspunkt er Agder, skal de gå mot Rogaland i vest eller Grenland i øst?

— Men ingen ting er klart før alt er klart, som en kilde sier til BT. Kartet over det nye Politi-Norge tegnes imidlertid i disse dager, kanskje på et hotellrom USA. Men da med Venstre på telefon fra Norge, for partiet har ikke folk i justiskomiteen.