Brasil er verdens største regnskogland — rundt 30 prosent av verdens gjenværende regnskoger ligger i Brasil. Over 25 millioner mennesker lever i Brasils del av Amazonas, og mange av dem har skogen som sitt levebrød.

Mandag vil Sundtoft ta imot visemiljøminister Francisco Gatani og drøfte det videre regnskogsamarbeidet mellom Norge og Brasil.

— Møtet vil handle om regnskogsamarbeidet, hva som er oppnådd til nå og hvordan Norge og Brasil kan samarbeide i årene som kommer, opplyser kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Brinch Sand.

Brasil har redusert avskogingen i Amazonas med over 70 prosent de siste årene, og Norge har i perioden 2008-2014 utbetalt totalt 5,45 milliarder kroner til Amazonasfondet i Brasil. Pengene utbetales årlig, og summen bestemmes når Brasils årlige avskogingstall er bekreftet av en uavhengig ekspertgruppe.Ifølge FNs klimapanel bidrar ødeleggelse av skog i utviklingsland til om lag 11 prosent av de globale klimagassutslippene.