Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) meldte først at det var registrert signaler fra en skredsender i området hvor skredene hadde gått, men at skredfaren var for stor til at redningsmannskaper kunne sendes inn i området.

Det har gått to store ras ved Kavringtinden, men det er uvisst når det skjedde.