Mannen i 40-årene skal ha ført falske overtidstimer, stjålet våpen og gjort ulovlige søk på personer i politiets datasystemer, skriver VG.

Under en ransakelse hjemme hos mannen ble det blant annet funnet en teleskopbatong, pepperspray og håndjern, som politiet mener stammer fra treningsrommet til Politiets utlendingsenhet (PU) i Oslo sentrum. For dette er han tiltalt for tyveri og brudd på våpenloven. I mannens hjem ble det også funnet et pass som tilhører en iransk kvinne som i 2012 søkte om oppholdstillatelse i Norge. Kvinnen fikk senere oppholdstillatelse med flyktningstatus.

En gjennomgang av datasystemene viste at mannen skal ha søkt på saken til kvinnen 51 ganger i perioden den ble behandlet. Spesialenheten ønsker ikke å kommentere hva slags relasjon tiltalte har til kvinnen.

Han skal også ha gjort flere ulovlige søk i politiets straffesaksregister og etterretningsdatabase. I tillegg skal han ha skrevet falske overtidstimer og er derfor tiltalt for bedrageri.

Saken ble avdekket etter interne rutinekontroller, og mannen ble pågrepet på jobb i mars 2013 og suspendert fra sin stilling.

Det er ikke kjent hvordan mannen i 40-årene stiller seg til tiltalen. Mannens forsvarer har ikke besvart avisens henvendelser.