• UTVALGSLEDER: Nytt demokratifag i skolen, skjerpe inn foreldrenes rett til å publisere informasjon om egne barn og styrke dokumentasjonen av barns synspunkter i barnevernssaker er blant forslagene Trond Viggo Torgersen la frem for Audun Lysbakken i dag.

Foreslår eget demokratifag i skolen

Audun Lysbakken (SV) mottok i dag utredningen om unges makt og medvirkning av utvalgsleder Trond-Viggo Torgersen.