I innlegget skriver Støre at det er feil å behandle lovbrudd begått av ekstremister som unntak som må håndteres på en spesiell måte. I stedet må ekstremistene bli holdt ansvarlige for sine egne handlinger i henhold til loven.

— Å holde de mistenkte skjult fra offentligheten gjør ikke annet enn å umenneskeliggjøre gjerningsmennene og undergrave moralske og rettslige lærdommer, skriver Støre.

Han forteller om rettssaken mot Anders Behring Breivik og om hvordan nordmenn har ytret sin tillit til Norges åpne tilnærming til å håndtere saken. I innlegget skriver han også at han mener den globale krigen mot terror bør kunne følge de samme prinsippene om åpenhet og demokrati som 22. juli-rettssaken.— Ved å rettsforfølge ekstremister som har begått lovbrudd i et offentlig rettsrom, blir det sjokkerende tydelig at det var mennesker som faktisk begikk handlingene, skriver Støre.

Ifølge han sprer politisk ekstremisme seg via ideer, og av den grunn er det viktig med åpen debatt som kan motsi slike synspunkter.

— Åpen debatt er ikke bare et grunnleggende, demokratisk prinsipp, vi har også rikelig med historisk bevis på at ekstremistiske synspunkter gror best når de er begrenset til rennesteinen, skriver Støre. (©NTB)