Alle de 19 personene er sivile som reddet livet til ungdommer på Utøya ved hjelp av båt, bekrefter Nærings— og handelsdepartementet overfor NRK.

33 av dem som var foreslått, får ikke medaljen. Disse bidro i hjelpearbeidet på landsiden, skriver VG.

Medaljen for edel dåd utdeles som belønning for “utvist hederlig forhold ved redning av menneskeliv eller annen likeartet dåd som har medført fare for redningsmannens liv».

Fire medaljer i gull

Medaljen i gull er rangert som nummer sju av de norske dekorasjonene, mens medaljen i sølv er rangert som nummer 13.

De som får medaljen i gull er Oddvar Hansen, Otto Kristian Løvik, Lill Hege Nilsen, Jørn Øverby og Erik Martinsen Øvergaard.

Medaljen for edel dåd i sølv tildeles Lise Berit Aronsen, Thomas Cordtsen, Kjersti Buer Dolve, Sjur Harald Dolve, Marcel Gleffe, Bjørn Kasper Ilaug, Allan Søndergaard Jensen, Bjørn Juvet, Terje Bergan Lien, Christer Lillestrøm, Sissel Martinsen, Ole Johan Simonsen, Julien Lucien Bernard Sué og Helge Gjerløw Wettre.

Med fare for eget liv

Det er Sjøfartsdirektoratet som er delegert innstillingsmyndighet for denne medaljen. Ifølge direktoratet er det vesentligste vilkåret for tildeling av den høythengende medaljen at vedkommende har utsatt eget liv for fare ved redningen eller forsøket på redning.

Medaljen har tidligere vært delt ut i forbindelse med Åsta-ulykken i 2000 og Alexander Kielland-ulykken i 1980.

Vedtaket ble fattet av Kongen i statsråd fredag.