Her er kommisjonens anbefalinger

Kommisjonen anbefaler tilsammen 31 tiltak som den mener bør innføres som følge av det man har lært av 22. juli.