Utsettelsen av Mongstad-rapporten var ikke populær blant de borgerlige. Rapporten ble godkjent av styret i Riksrevisjonen allerede 20. juni, men ikke offentliggjort før tre måneder etterpå, etter stortingsvalget.

— Jeg er ikke sikker på om det er en tradisjon som skal fortsette, men en eventuell endring her er avhengig av forståelse med kontrollkomiteen på Stortinget, sier Per-Kristian Foss til Finansavisen.

Foss blir formelt valgt som ny riksrevisor av Stortinget senere i år. Han skal tiltre stillingen rundt nyttår. 63-åringen takket nei til gjenvalg i høst, etter 32 år som stortingsrepresentant. Han har også vært nestleder i Høyre i en årrekke og finansminister mellom 2001 og 2005.

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Den overordnede oppgaven er å føre kontroll med statens midler og sikre at de brukes slik Stortinget har vedtatt. I tillegg ettergår Riksrevisjonen hvordan Stortingets vedtak og mål blir fulgt opp av forvaltningen samt gjennomfører kontroll av det statlige eierskapet.