• KORNSIRKEL: Her undersøker de kornsirkelen på jakt etter spor. FOTO: PÅL CHRISTENSEN

Mobilen sluttet å virke i denne kornsirkelen