Regjeringssamtalene fortsetter

Alle de fire ikke-sosialistiske partiene fortsetter sonderingssamtalene.