— Alternativet er fortsatt svært lave priser og høy omsetningsavgift i lang tid framover, sier Jakob Simonhjell, direktør for totalmarked i bondesamvirket Nortura, til Nationen.

De siste årene har det vært stadig mer overproduksjon av svinekjøtt, og Norturas egne prognoser tilsier at det til neste år vil bli en overproduksjon på nærmere 5.000 tonn.

— Svinenæringen har hatt en ekstremt krevende situasjon over lang tid. I flere år har det vært en sterk vekst i salget av grisekjøtt, men nå har veksten stoppet opp, sier Simonhjell.

Forslaget til Nortura skal gjelde smågrisprodusenter, kombinertprodusenter og medlemmer av purkeringer. Forslaget sendes først til Statens landbruksforvaltning og deretter til Omsetningsrådet.

Hvis vedtatt vil ordningen kunne tre i kraft fra nyttår. (©NTB)