— Det ble 100 prosent treff, så vi er svært glade i dag, sier kommandørkaptein Bjørn Kvisgaard i Sjøforsvaret til NRK.

Utskytingen skjedde fra KNM «Glimt», et av fartøyene i den nye klassen med kystkorvetter. Målet, den utrangerte torpedojageren KNM «Ægir» fra krigens dager, lå 15 mil unna.

— Dette er historisk. Det er første gang vi avfyrer dette missilet i Norge og første gang fra et norsk skip, sier løytnant og presseoffiser Thomas Gjesdal til TV 2. Missilet er fylt med sensorer som kommuniserer med testsenteret på Andøya.

Utviklingen av Naval Strike Missile (NSM) begynte midt på 1990-tallet, da Forsvaret undertegnet en kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace. Arbeidet har pågått helt frem til i sommer. I slutten av mai ble det første missilet fra selve produksjonslinjen overlevert Forsvaret.

Produsenten sier at NSM har verdens mest avanserte søker og unike manøvreringsegenskaper. Kongsberg hevder missilet skal kunne skyte i senk ethvert moderne marinefartøy og betegner det som en revolusjon for krigføring til sjøs.

NSM skal være hovedvåpensystemet på Sjøforsvarets nye fregatter og på kystkorvettene av Skjold-klassen i de neste 20-25 årene.