Han tar forbehold om at vinneren ikke er offisielt kunngjort. Hvis opplysningene viser seg å stemme, mener han at det er et dristig valg av komiteen.

— Jeg stiller meg undrende til at EU er fredsprismottaker akkurat i 2012. Det er fordi EU er en institusjon som er inne i en dyp krise, først og fremst en økonomisk krise. Vi vet at økonomiske kriser har et stort konfliktpotensial, og vi har sett det gjennom voldelige protester i mange land den siste tiden, sier Harpviken til NTB.

Han mener EU hadde vært en langt mer åpenbar kandidat dersom institusjonen på en overbevisende måte hadde håndtert den økonomiske krisen og konfliktpotensialet i den.

— Når det gjelder det historiske, er EU et åpenbart fredsprosjekt med bakgrunn i stål- og kullunionen. Og historiene framover har jo bidratt til fred i Europa i hele tiden etter andre verdenskrig, sier han.