• PRØVEPROSJEKT: Flere kommuner har satt i gang prøveprosjekter med å merke demente med en sender som hele tiden rapporterer til en sentral hvor de befinner seg. FOTO: REUTERS/Issei Kato

Får ikke GPS-merke demente

Et forsøk med GPS-merking av demente, for å kunne spore dem, er stanset siden Datatilsynet krever at de demente skal forstå hva de er med på. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ønsker lovendringer.