Ordningen med å få hjelp av bistandsadvokat er delt i to. De berørte etter terroraksjonene i fjor sommer fikk først tilbud om advokathjelp mens etterforskningen av Anders Behring Breivik pågikk.

Den 16. april skal saken for retten. I den forbindelse foregår det for tiden nye oppnevninger av bistandsadvokater i Oslo tingrett. Så langt har tingretten fått 691 begjæringer. Av dem er 669 innvilget, mens det er gitt 24 avslag. De øvrige søknadene er fremdeles til behandling.

— Noen søknader omfatter flere personer, for eksempel foreldre som har mistet et barn på Utøya. Derfor er det totalt 744 personer som har fått oppnevnt bistandsadvokat til nå, sier tingrettsdommer Nina Oppsahl i Oslo tingrett til NTB.

Ny situasjon

Grunnen til tingretten foretar en ny vurdering av behovet for bistandsadvokat nå er at situasjonen kan ha endret seg mye for mange etter 22. juli. Mens det for enkelte ikke viste seg å være så dramatisk som først antatt, har det for andre vært motsatt. Langtidsvirkninger og traumer er det vanskelig å få oversikt over med en gang.

At en person som ikke får bistandsadvokat under rettssaken, betyr ikke at den mister retten til å søke voldsoffererstatning. Denne prosessen blir ikke berørt.

— At likevel så mange som 744 personer får oppnevnt bistandsadvokat på nytt, understreker alvorlige i saken, sier tingrettsdommer Anne Margrethe Lund.

— Dette er en veldig alvorlig straffesak med mange berørte. Det gjenspeiles også i antallet oppnevninger, fortsetter hun.

Søsken får ikke

Blant dem som har fått avslag er det flere som har mistet søsken på Utøya. Dommer Lund og Oppsahl forklarer at loven ikke gir søsken rett til bistandsadvokat.

— Dette gjelder så lenge foreldre er i live. Men de fleste søsken vil nok kunne være med foreldre som har fått oppnevnt advokat i denne saken, forklarer Lund.

En vesentlig del av bistandsadvokatenes oppgave under den ti uker lange rettssaken mot Anders Behring Breivik er å være sammen med klientene og støtte dem underveis. Retten legger opp til at de fleste skal følge rettssaken i den lokale tingretten som mottar lyd- og bildeoverføring fra Oslo tinghus.