• grafikk.jpg

Norge på lykketoppen

Norge hevder seg godt i OECDs målinger av lykke og livskvalitet i 36 land. Men vi henger etter i utdanning og helse.