• KRITISK: Hallvard Reigstad på Barneklinikken er kritisk til de høye metadondosene som gis norske mødre. - Behandlingen er bra for mødrene, men tar ikke hensyn til barna, sier han. FOTO: HELGE HANSEN (ARKIV)

- Vi vet lite om langtidseffektene

Barn av kvinner som brukte subutex eller metadon da de var gravide, har mer problemer knyttet til oppmerksomhet, finmotorikk, atferdskontroll og arbeidsminne.