To omkom i båtulykke

En annen passasjer er kritisk skadet.