— Jeg vil nok tro at dette er såpass kraftig kritikk at den vil være en referanse når Stortinget skal utnevne nye medlemmer til komiteen om tre år, sier Harpviken til NTB.

Han mener noe av kritikken er rimelig.

— Jeg undrer meg over at Lundestad kommer med en så sterk kritikk av hvordan Stortinget har utnevnt komitémedlemmer og medlemmenes kompetanse, mens han selv sitter i posisjonen som sekretær for Nobelkomiteen og direktør. Men når det er sagt synes jeg mye av det han sier om hvordan Stortinget utnevner komitémedlemmer, er rimelig kritikk, sier Harpviken og legger til at også han mener det politiserer prisen på en måte som er uheldig.

Likevel undres han over at Lundestad går ut på denne måten bare dager før fredsprisseremonien

— Dette vekker enorm interesse, og det vil det nok også gjøre utenfor Norge. Timingen, noen dager før seremonien, er neppe tilfeldig, sier fredsforskeren. (©NTB)