Det er langt mindre bevegelse i fjellet nå enn det var for to uker siden, da geologene mente det bare var snakk om timer før deler av fjellet ville rase.

Mandag skal kommunen møte blant andre geologer, politi og folk fra Norges Vassdrags— og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket, melder NRK. På det møtet bør mye avklares, sier Raumas ordfører, Lars Olav Hustad.

— Vi skal gjennomgå situasjonen fra A til Å. Det er flere ting vi må avklare - togtrafikken spesielt. Det er viktig for oss å få i gang togene igjen, men det kan ikke gå utover sikkerheten, sier Hustad. Han understreker at det er politiet som tar den endelige avgjørelsen.

Beredskapsgruppa skal også diskutere om fjellet skal vannbombes, men dette skjer trolig ikke. Avdelingsdirektør, skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Anne Britt Leifseth, sier til VG at NVE har kommet fram til at det ikke er faglige begrunnelser for å vannbombe fjellpartiet.

Raumabanen er fortsatt stengt forbi fjellet, og de evakuerte har ikke fått flytte hjem.