Det viser en ny studie fra Universitet i Bergen.

Postdoktor Cecilie Schou Andreassen ved Institutt for samfunnspsykologi mener forklaringen kan være at toppledere har veldig lange arbeidsdager, og at jobb og fritid er mye mer integrert.

Studien til Schou Andreassen og kollegaene tar for seg holdninger til, og bruken av sosiale medier til privat bruk på jobb. Ifølge studien surfer menn mer enn kvinner, og personer med høy utdanning surfer mer enn dem med lav utdanning.

Undersøkelsen viser også at mellomledere var betydelig mindre positive til sosial nettbruk i arbeidstiden enn vanlige ansatte, men surfet omtrent like mye.