27 prosent av dem som sykler i disse to byene mener det samme, viser en fersk undersøkelse utført av TNS Gallup for NAF. Organisasjonen mener det er vanskelig å få flere til å begynne å sykle når så få bilister mener det er trygt å sykle.

Målet til regjeringen er at forventet trafikkvekst skal tas med blant annet sykkel. Det betyr at mange som kjører bil må over på sykkelsetet.

— Når det føles så utrygt å sykle for dem som i dag kjører bil, er det en stor utfordring å få flere til å gjennomføre hverdagsreisene sine på sykkelsetet. Trygghet er avgjørende, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF i en pressemelding.

Blant de fire storbyene i Norge er det Trondheim som oppleves tryggest for syklister. 59 prosent av syklistene i Midt-Norges hovedstad mener det er trygt å sykle i og rundt byen. Bilistene i byen er derimot mer skeptiske. 35 prosent av dem på fire hjul mener det er trygt for syklistene.

I tillegg til Trondheim oppleves Stavanger-trafikken som relativt trygg for syklister, men også her er det ikke mer enn drøye halvparten av syklistene som mener det er trygt.

Det er gjennomgående for alle de fire storbyene i landet at syklistene selv er de som oppgir høyest skår på trygghet.

Hva mener du? Diskuter under.