— Det er ikke funnet noen økt radioaktiv forurensning i Stepovogobukta. Den er kun lokal, og med lave nivåer, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern til NTB.

Dumpet ubåt

Ekspedisjonen har spesielt undersøkt områdene i Stepovogobukta (fjorden) på østkysten av Novaja Semlja, der atomubåten K-27 ble dumpet for 30 år siden. Rundt ubåten er det også en rekke konteinere med radioaktivt avfall som også ble dumpet i Sovjet-tiden.

Med på toktet var norske og russiske forskningsinstitusjoner og en observatør for Det internasjonale atomenergibyrået IAEA.

Frykter lekkasje

De to reaktorene om bord på K-27 var av en spesiell type som ble avkjølt med flytende metall. I 1968 var det en stråleulykke om bord i båten som tok ni liv.

Fra russisk side er det uttrykt en viss frykt for at det skal kunne lekke vann inn i reaktorene i ubåten, noe som teoretisk sett kan starte en kjernereaksjon. Statens strålevern regner dette som svært lite sannsynlig etter de foreløpige undersøkelsene.

— Vi håpet at undersøkelsene skulle vise det de gjør nå. Men det er viktig å følge opp og finne ut hvilken tilstand ubåten er i. Det vil analysene av undersøkelsene kunne gi svar på, sier Strand til NTB.

Foreløpige resultater

På en pressekonferanse i Kirkenes tirsdag ble de foreløpige resultatene fra toktet presentert.

— Vi finner ingen tegn på lekkasjer verken fra ubåten eller konteinerne som er undersøkt, opplyste Hilde Elise Heldal fra Havforskningsinstituttet. Hun understreker at resultatene er foreløpige og begrensede.

De foreløpige analysene viser blant annet at radioaktiviteten fra Cecium 137 rundt dumpeplassen fortsatt er lave og har gått noe ned siden undersøkelser tidlig på 90-tallet.

Ser hel ut

Ubåten er også undersøkt både med sonar og ved hjelp av undervannskamera. Opptak som ble presentert i Kirkenes viser at ubåten står på havbunnen og ser ut til å være intakt. Forskerne har sikret seg prøver av både sedimenter, fisk, sel og tang i området rundt den den dampede ubåten.

Det er også gjort målinger av radioaktiviteten generelt i Barentshavet og Karahavet. De viser, som tidligere, svært lave nivåer.

Enorm dumping

Det er første gang på snart 20 år at russerne slipper inn norske og internasjonale observatører +i områdene rundt Novaja Semlja der det ble dumpet enorme mengder radioaktivt avfall. 17.000 konteinere, 19 skip med radioaktivt avfall, fem reaktorkjerner fra atomubåter og isbrytere og tre atomdrevne ubåter med brensel er blant det russiske myndigheter nå sier ble dumpet.

Russisk ansvar

Statssekretær Torgeir Larsen (Ap) i Utenriksdepartementet sier det er betryggende at den radioaktive forurensningen fortsatt er lav i området. Han understreker at Norge samarbeider med Russland om analyser, resultater og konsekvensvurderinger av tiltak som å heve K-27.

— Det er viktig for oss å samarbeide godt med Russland om farene for radioaktiv forurensning. At vi gjør undersøkelser sammen er et resultat av gjensidig tillit bygd over tid. Men en eventuell heving av de dumpede gjenstandene er et russisk ansvar, sier Larsen.