Ifølge den nye, store undersøkelsen som Norsk Matematikkråd gjennomfører annethvert år, scorer lærerstudentene i snitt 41 prosent og økonomistudentene bare 31 prosent på en matematikktest fra pensum i ungdomsskolen, skriver VG.

Disse to gruppene hadde de svakeste resultatene på forkunnskapstesten, ifølge Guri A. Nortvedt ved Universitetet i Oslo. Hun har hatt ansvaret for testen som 6.044 begynnerstudenter har tatt i studieåret 2011/2012.

Resultatet er så svakt at bunnivået er nådd, fastslår leder Arvid Siqveland i Matematikkrådet.

— Dette er svært dårlig. Vi har havnet så lavt at det ikke er målbart dårligere. Nå må vi vente på at dette snur, sier Siqveland til avisen.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) deler Siqvelands bekymring.

— Dette tar lang tid å endre. Vi må jobbe med å endre lærerstudentenes holdning til matematikk. Mange av dem, som andre folk, tror at matematikk er svært komplekse greier som de ikke har muligheter til å lære, sier statsråden.