• FORSKER: - Mange opplever såkalte invaderende minner, der de gjenopplever det som har hendt, sier Joh-Håkon Schultz. FOTO: SCANPIX

- Må være oppmerksomme på senvirkninger

De fleste ofrene etter terrorangrepet vil klare seg bra, men hos noen vil traumene vedvare. Da må hjelpeapparatet være der, sier forsker Jon-Håkon Schultz.