Arbeidsinnvandringen på vei ned

Arbeidsinnvandringen til Norge er de siste to årene gått ned igjen etter en topp i 2008.