Meling: - Krekar mente aldri å true noen

Mulla Krekar ser fram til å møte i retten og forklare seg. - Han har aldri opplevd å være i posisjon til å true noen, sier forsvarer Brynjar Meling.