Den savnede kvinnen er utenlandsk, og hun ble meldt savnet fra et skip som hadde forlatt havn i Amsterdam. Skipet ligger nå i fjordområdet utenfor Narvik, hvor det må bli til politiet er ferdig med sine undersøkelser.