— En tidel av befolkningen er ikke tilknyttet noe tros- eller livssynssamfunn. Ytterligere 10 prosent er medlem av andre trossamfunn. Stadig flere familier er flerkulturelle og flerreligiøse og kan ha et ønske om å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner og religioner. Det er disse vi vil nå ved å legge til rette for livssynsnøytrale seremonirom, sier kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap), til NTB.

Regjeringen har bevilget 7 millioner kroner på årets statsbudsjettet i år for å prøve ut ordningen i Akershus, Rogaland og Troms. Etter hvert skal resten av landet også komme med.

— På større steder er gjerne slike tilbud på plass allerede. Vi ønsker å legge til rette for at alle skal ha et tilbud som passer eget livssyn. Det kan dreie seg om enkle grep i et kapell eller forsamlingshus for å kunne gi en verdig ramme for viktige seremonier, sier kulturministeren.

Ordningen er forankret i forliket mellom staten og kirken, og erfaringene fra de tre prøvefylkene vil være med å avgjøre hvordan ordningen skal organiseres i resten av landet.