Sea King-helikoptrene har vært bærebjelken i redningstjenesten i Norge i snart 40 år, og krever mye vedlikehold. Havariet på toppen av Divgagáisá i Finnmark for noen dager siden og andre hendelser den siste tiden har skapt bekymring for beredskapen.

Anbudsprosessen for nye redningshelikoptre er i gang, men først i 2020 vil de ha erstattet Sea King-maskinene.

— Vi vet at dette er gamle helikoptre, og den siste tids hendelser viser at det finnes en viss risiko ved Sea King, sier statssekretær Kristin Bergersen i Justis- og beredskapsdepartementet til Aftenposten.

Departementet vil blant annet se på muligheten for å inngå konkrete avtaler om innleie av eksterne helikoptre for å opprettholde beredskapen fram mot 2020.

— Vi skal ha et møte med Forsvaret etter nyttår for å se på hvilke muligheter vi har, sier Bergersen.

Russisk redning

Sea King-helikopteret som havarerte i Finnmark, ble søndag brakt i sikkerhet av et stort russisk helikopter av typen MI-26.

Det norske helikopteret ble hentet av verdens største masseproduserte helikopter. Det kan løfte opp til 20 tonn, men da Sea King-en var tømt for drivstoff veide den ikke mer enn 6 tonn. Redningsaksjonen var likevel vanskelig på grunn av sterk vind på toppen av det 800 meter høye fjellet.Sea King-helikopteret sto søndag ettermiddag på bakken ved Banak flystasjon. Det er ikke kjent hvor store skader maskinen fikk da den traff bakken litt for hardt på fjelltoppen. Det er derfor også uklart hvor lang tid det vil gå før ressursene i redningstjenesten er gjenopprettet.

NHO advarte

NHO Luftfart foreslo i 2010 å sette ut deler av tjenesten på anbud for å avlaste de gamle Sea King-helikoptrene og dermed sikre kvalitet på redningstjenesten.

— Kvalitetsforringelsen vil forsterkes ytterligere i årene som kommer, blant annet på grunn av utfordringer med deletilgangen. Da virker det ganske åpenbart at man må se på andre løsninger, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til Aftenposten.

Fiskerne utrygge

Styreleder Hans Petter Rasmussen i Fiskarlaget Nord sa før helga til Finnmarken at han er i ferd med å miste tilliten til helikopterredningstjenesten.

— Det har skjedd to ulykker den siste tiden. I begge tilfeller har både utrykningshelikopteret og reservemaskinen vært slått ut, sier Rasmussen.

Han mener det er for lenge å vente til 2020.

— I mellomtiden trenger vi ekstra helikoptre som kan leies inn, sier Rasmussen som mener det er stor forskjell på redningsaksjoner til havs og i fjellet.

— På sjøen er det minutter som skiller mellom liv og død, sier styrelederen i Fiskarlaget Nord.

- Full beredskap

Vakthavende ved Redningssentralen i Nord-Norge, Alf Hågensen, sier til NTB at beredskapen i øyeblikket er god. Det mangler riktignok en maskin til beredskap på Banak, men i Bodø står det to.

— Det skal normalt være god nok beredskap, men selvsagt kan det skje uventede uhell. Det Rasmussen sikter til, må være en redningsaksjon i forrige uke da den ene maskinen sto på fjelltoppen, mens den andre fikk problemer idet den skulle ta av, sier han.

— Da sendte vi imidlertid et ambulansehelikopter, og fiskeren ble samtidig reddet av et fartøy som ble dirigert til stedet, sier Hågensen. (©NTB)

TRENGTE HJELP: Det russiske kjempehelikopteret MI-26 løfter ned et havarert norsk Sea King-helikopter fra fjellet Divgagáisá lille julaften.
Forsvarets 330 Skvadron