Etter å ha forsikret om at hun hadde med seg både legitimasjon og valgkort, gikk hun inn i valglokalet i gymsalen på Apeltun skole i Fana bydel i Bergen og gjorde borgerplikten sin like etter klokka 11.

— Dette er veldig hyggelig, det er stor stemning og det er en flott dag, sa Erna Solberg da jobben var gjort.

Ikke uventet var Solberg helt sikker på hva hvilket parti hun skulle stemme på, og sier hun ikke er i tvil om hva som har vært Høyres styrke i valgkampen.

— Vi har klart å holde fokus og snakke om hva vi vil, vi har snakket om vår politikk. Det har kanskje de andre også gjort - de har snakket mer om vår politikk enn sin egen.

De neste dagene skal brukes på samtaler med både partifeller og potensielle regjeringspartnere.

— Vi skal sette oss ned og snakke sammen. Jeg er helt sikker på at dersom det blir borgerlig flertall i dag, så blir det også en borgerlig regjering, sier Solberg.

Solberg innrømmer at det er temaer som kanskje burde hatt en større plass i valgkampen.

— Psykisk helsevern kunne vi hatt mer på dagsordenen. Jeg savnet litt det lange perspektivet - hvordan vi skal bygge samfunnet i fremtiden, sier Solberg.

_U3D0032.JPG
ØRJAN DEISZ