— Det store bildet er at denne utbyggingen er med og befester oljenæringen som den viktigste næringen i Nord-Norge, som den er ellers i landet. Denne virksomheten får nå et perspektiv som varer helt ut dette århundret, sier prosjektleder Kjell Giæver i leverandørsammenslutningen PetroArctic til NTB.

Med ilandføring til Veidnes i Honningsvåg inntar også næringen en ny nordnorsk kommune i god avstand fra det etablerte miljøet i Hammerfest. Ifølge Giæver ser vi nå en parallell til det som skjedde på Vestlandet, der oljenæringen med utgangspunkt i Stavanger har bredt seg ut til flere sentra.

Nest størst

Da Skrugard-funnet ble gjort tidlig i 2011, var dette det største oljefunnet på mer enn ti år på norsk sokkel. Da året var omme, var bare gigantfunnet Johan Sverdrup større i verden i 2011.

— Våre beste anslag nå, sier at det skal være 400 til 600 millioner fat oljeekvivalenter i Skrugard og Havis, men vi har tro på at det skal være mye mer i området, sier Hans Jacob Hegge som er leder for Statoils divisjonskontor i Nord-Norge, til NTB.

I et anslag fra analyseselskapet Rystad Energy fra i fjor, har analytikerne tro på at det skal være ressurser tilsvarende 40 Skrugard/Havis-funn i Barentshavet.

Rom for mer

Terminalen som skal ta imot olje bygges ifølge Giæver ikke bare i et Skrugard-perspektiv.

— Det bygges opp en infrastruktur som kan håndtere eventuelle tilleggsstrukturer, sier Giæver.

— I den nordnorske politiske oljedebatten har kravet om ilandføring stått veldig sterkt, Giæver mener det kan ha blitt tillagt overdreven betydning når det er snakk om arbeidsplasser på land.

— Det er ikke et svart-hvitt bilde. Erfaringene er at vi får store ringvirkninger på land uansett hvilke løsninger selskapene velger. Med ilandføring fra Skrugard blir bilder enda mer differensiert. Nå får vi flere og flere ulike installasjoner i utvinningen av ressurser fra Barentshavet, sier Giæver til NTB.

Han har tro på at ringvirkningene av Skrugard kan bli større enn det som først antydes, slik Snøhvit og nå Goliat har vist i Hammerfest.

— I Hammerfest sysselsetter nå leverandørindustrien dobbelt så mange som Statoil. Det samme kan skje i Honningsvåg, sier Giæver. (©NTB)