Til VG sier president Marianne Harg i Tekna, et av de største fagforbundene i Statoil, at selskapet i langt større grad må belage seg på å bruke lokalt ansatte i landene de opererer i.

— Det er nok mange kvinner rundt omkring i de norske hjem i dag som sier at mannen ikke får lov til å reise på jobb i risikoland, sier Harg.

Må bruke lokale fagfolk

Hun sier kvinner med vilje, ettersom det oftest er menn som får jobbe i de islamske landene i Asia, Afrika og Midtøsten.

Harg mener at både Statoil og andre selskaper i tiden fremover må belage seg på å lære opp lokale fagfolk framfor å benytte norske ansatte fordi det er åpenbart at det vil bli vanskelig å rekruttere folk etter terroraksjonen.

Hun vil ha en full gjennomgang av alt knyttet til sikkerhet og risiko.

Vil gjennomgå rutinene

Hun får støtte fra leder Hilde-Marit Rysst i YS-tilknyttede SAFE. Hun vil også ha en gransking for å gå gjennom alle rutiner for å gjøre disse best mulig.

Forslaget får også støtte fra generalsekretær Steinar Sørlie i ingeniørorganisasjonen Nito.

— Ofte er det så store anlegg at det ikke er lett å sikre seg. Vi ønsker også en gjennomgang av alle rutiner for å sikre våre ansatte best mulig, sier han.