– Det her er så stort og sprøtt at jeg ikke kan fatte at det er sant, sier May-Britt Moser til nyhetsbyrået TT.

Ekteparet Moser er begge psykologprofessorer ved NTNU, hvor de leder hvert sitt institutt. De tok doktorgrad i nevrofysiologi ved Universitetet i Oslo i 1995.

Indre GPS

– Årets nobelprisvinnere har oppdaget et posisjoneringssystem, en slags «indre GPS» i hjernen, som gjør det mulig å orientere seg. Deres arbeid viser hvordan hjerneceller utfører avanserte intellektuelle prosesser, heter det i begrunnelsen.

John O'Keefe oppdaget den første delen av dette systemet i 1971. Etter fullført doktorgrad reiste ekteparet Moser flere ganger til London for å jobbe med O'Keefe.

I 2005 fant det ekteparet nok en bit av puslespillet, da de fant ut at celler i hjernen danner et koordinatsystem som bidrar til hjernens retningssans og romforståelse.

– Løste problemet

– Funnene til John O'Keefe, May-Britt Moser og Edvard Moser har løst et problem som har forundret filosofer og vitenskapsfolk i flere århundrer, nemlig hvordan hjernen danner et kart over området rundt oss, skriver Det svenske nobelinstituttet videre.

Ekteparet fikk Louis-Jeanet-prisen i medisin i 2011. IfølgeTidsskrift for Norsk Psykologiforeningover hver tiende som har mottatt den prisen, har senere fått en nobelpris.