• VITNER I DAG: Karl Heinrik Melle og Tarjei Rygnestad (til h.) er henholdsvis leder for rettspsykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjonen og leder for hele kommisjonen. FOTO: HÅVARD BJELLAND

NRK overhørte 53 minutter av hemmelig møte om Breivik

NRK er anmeldt etter at lederen i Den rettsmedisinske kommisjon hadde åpen telefonlinje til NRK.