En 46 år gammel mann fra Hordaland er i Gulating lagmannsrett dømt til syv og et halvt års fengsel for menneskehandel og seksuelle overgrep mot to filippinske au pairer.

Det melder Rogalands Avis. Straffeutmålingen er i tråd med påtalemyndighetens påstand og dommen fra Stavanger tingrett.

46-åringen nektet straffskyld for samtlige av tiltalens punkter.

Voldtekt og menneskehandel

Mannen ble i tingretten dømt for en rekke voldtekter og voldtektsforsøk mot den yngste au pairen (24) samt seksuell handling uten samtykke med den andre (25). Mannen er også dømt for menneskehandel.

Ifølge tiltalen skjedde overgrepene da mannen bodde i Sør-Rogaland. Han har nå flyttet tilbake til Hordaland.

De to filippinske kvinnene var 22 år gamle da de i henholdsvis 2010 og 2011 kom til Norge og tobarnsfamilien på Vestlandet.

— Preg av sexslaveri

Tingretten la i dommen i desember i fjor til grunn at de to kom fra svært beskjedne kår i hjemlandet, og at mannen utnyttet deres sårbare situasjon til å skaffe seg seksuell omgang med dem. I dommen ble det slått det fast at handlingene mot den yngste kvinnen bærer preg av sexslaveri.

46-åringen mener de to kvinnene har forklart seg uriktig fordi de ønsker store erstatningsbeløp og varig oppholdstillatelse i Norge, skriver Rogalands Avis.

46-åringen er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til kvinnen han er dømt for å ha voldtatt flere ganger.