Helse— og omsorgsminister Bent Høie (H) oppfordrer flere kommuner til å søke om penger, slik at mennesker som trenger det får tidlig hjelp.

- Viktig med tidlig hjelp

— Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen vil bygge ut psykologtilbudet i kommunene. Det er viktig at mennesker med psykiske helseutfordringer kan få tidlig hjelp, og dermed unngå å bli sykere. Flere psykologer er viktig for å styrke dette feltet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere flere kommuner til å ansette psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. I 2013 har 115 ulike kommuner fått støtte til totalt 179 psykologstillinger.

Økning

En evaluering gjort av Arbeidsforskningsinstituttet og SINTEF på vegne av Helsedirektoratet, viser at ordningen har ført til en økning i antall psykologårsverk i kommunene.

— Forebygging og tidlig innsats er viktig. Jeg håper flere kommuner vil benytte seg av denne ordningen, sier Høie.